Perfil de contractant

A aquest apartat trobaràs tota la informació relacionada amb el perfil de contractant de l’Ajuntament de Cistella.

Manual de presentació d’ofertes de sobre digital

Preguntes freqüents