Informació al contribuent

Calendari del contribuent

Calendari del contribuent

     IMPOST DEVEHICLES XALOC
     IBI URBANA XALOC
     IBI RÚSTICA XALOC
     ESCOMBRARIES PRODAISA
     ESCOMBRARIESMASOS AJUNTAMENT
     IAE XALOC
     CEMENTIRI AJUNTAMENT
     AIGUA PRODAISA
     CONNEXIÓINTERNET AJUNTAMENT

PERIODE DE COBRAMENT D’IMPOSTOS I TAXES

  • L’IBI URBANA I RUSTIA es cobra de l’1 dejuny al 31 dejuliol.
  • L’IAE es cobra de l’1 de setembre al 31 d’ Octubre
  • L’IVTM ( Impost Vehicles de tracció Mecànica) escobra del 15 de marc al 15 de Maig,
  • Les gestions sobre les PLUS VALUES cal dirigir-se aXALOC gestionat per XALOC.- C/ Nou, 48 – 17600-Figueres, o perdomiciliació bancària.
  • La taxa de subministrament d’aigua potable iescombreries es cobra trimestralment per l’empresa concessionàriaPRODAISA.- Tel. 972 20 20 78 fax 972 22 44 51.
  • La taxa de recollida d’escombreries dels masos ohabitatges, es cobraran a l’ajuntament dins del 1er trimestre de l’any,per domiciliació bancària

Lloc i horari de pagament

– Les Escombraries (Masos), el Cementiri es pagaran a:

Ajuntament de Cistella

Adreça: Pl. Major, 4 – 17741 Cistella

Tel: 972 547 093 Fax: 972 546 539

Horari:

– Dilluns i divendres de 18 a 20 hores

– Dimecres d’11 a 13 hores

– L’Aigua:

PRODAISA

Tel: 972 202 078 Fax: 972 224 451

– La resta d’impostos s’han de pagar al:

Xaloc

Edifici del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Sistemes de pagament

Els impostos es poden pagar en:

– Efectiu

– Xec conformat

– Transferència bancària