Informació al contribuent

Calendari del contribuent

Calendari del contribuent

     IMPOST DE VEHICLES XALOC
     IBI URBANA XALOC
     IBI RÚSTICA XALOC
     ESCOMBRARIES PRODAISA
     ESCOMBRARIES MASOS AJUNTAMENT
     IAE XALOC
     CEMENTIRI AJUNTAMENT
     AIGUA PRODAISA
     CONNEXIÓ INTERNET AJUNTAMENT

PERÍODE DE COBRAMENT D’IMPOSTOS I TAXES

 • L’IBI URBANA I RÚSTICA es cobra de l’1 de juny al 31 de juliol.
 • L’IAE es cobra de l’1 de setembre al 31 d’octubre
 • L’IVTM ( Impost Vehicles de tracció Mecànica) es cobra del 15 de marc al 15 de maig,
 • Per a les gestions sobre les PLUSVÀLUES cal dirigir-se al Registre de la Propietat de Figueres a la Plaça Major, S/N de Figueres. Telèfon de contacte 972 50 14 47
 • La taxa de subministrament d’aigua potable i escombraries es cobra trimestralment per l’empresa concessionària PRODAISA.- Tel. 972 20 20 78 | Fax 972 22 44 51
 • La taxa de recollida d’escombraries dels masos o habitatges, es cobraran a l’ajuntament dins del 1er trimestre de l’any, per domiciliació bancària.

   Lloc i horari de pagament:

   Les Escombraries (Masos), el Cementiri es pagaran a:

   Ajuntament de Cistella

   Adreça: Pl. Major, 4 – 17741 Cistella

   Tel: 972 547 093 | Fax: 972 546 539

   Horari:

   • Dilluns i divendres de 18 a 20 hores
   • Dimecres d’11 a 13 hores

   L’Aigua:

   PRODAISA

   Tel: 972 202 078 | Fax: 972 224 451


   La resta d’impostos s’han de pagar al:

   Xaloc

   Edifici del Consell Comarcal de l’Alt Empordà

   Sistemes de pagament

   Els impostos es poden pagar en:

   • Efectiu
   • Xec conformat
   • Transferència bancària