Edictes

Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8925 AJUNTAMENT DE CISTELLA Anunci del tràmit d'audiència i d'informació pública d'un expedient de prescripció d'obligacions
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8718 AJUNTAMENT DE CISTELLA Edicte d'exposició pública de la modificació de les ordenances municipals
Exercici: 2019 Bop: 207-0 Edicte: 8384 AJUNTAMENT DE CISTELLA Anunci d'exposició pública d'un expedient d'habilitació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7862 AJUNTAMENT DE CISTELLA Anunci sobre contractació del servei d'ús, gestió i explotació del servei de bar-cafeteria del Centre Cívic de Cistella, situat a la Plaça Major, 4 de Cistella
Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7625 AJUNTAMENT DE CISTELLA Anunci d'aprovació definitiva d'una ordenança
Exercici: 2019 Bop: 151-0 Edicte: 6301 AJUNTAMENT DE CISTELLA Anunci d'aprovació inicial de l'Ordenança reguladora del cementiri municipal de Cistella
Exercici: 2019 Bop: 145-0 Edicte: 5973 AJUNTAMENT DE CISTELLA Anunci d'aprovació definitiva de la descripció d'un lloc de treball
Exercici: 2019 Bop: 145-0 Edicte: 5972 AJUNTAMENT DE CISTELLA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de la plantilla de personal
Exercici: 2019 Bop: 141-0 Edicte: 5807 AJUNTAMENT DE CISTELLA Edicte d'informació pública d'un projecte
Exercici: 2019 Bop: 135-0 Edicte: 5445 AJUNTAMENT DE CISTELLA Edicte de nomenament de tinents d'alcalde i delegació d'àrees/matèries