Edictes

Exercici: 2021 Bop: 68-0 Edicte: 2738 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Convocatòria per a la provisió del càrrec de jutge/ssa de pau substitut/a
Exercici: 2021 Bop: 31-0 Edicte: 1020 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació inicial de l'adhesió al Consorci Localret
Exercici: 2021 Bop: 8-0 Edicte: 42 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2020
Exercici: 2021 Bop: 5-0 Edicte: 40 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovacio definitiva del pressupost de la corporació per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 236-0 Edicte: 9106 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 230-0 Edicte: 8771 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació inicial de l'expedient de modificacio de crèdits núm. 6/2020
Exercici: 2020 Bop: 215-0 Edicte: 8000 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 193-0 Edicte: 6976 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovacio inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 5/2020
Exercici: 2020 Bop: 193-0 Edicte: 6972 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació definitiva del Reglament del servei d'abastament d'aigua
Exercici: 2020 Bop: 164-0 Edicte: 6071 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2020