Edictes

Exercici: 2021 Bop: 157-0 Edicte: 7194 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Delegació de funcions de l'Acaldia per vacances
Exercici: 2021 Bop: 134-0 Edicte: 6122 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 126-0 Edicte: 5780 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la taxa sobre el serveis del casal d'estiu
Exercici: 2021 Bop: 111-0 Edicte: 4966 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 86-0 Edicte: 3551 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovacio provisional de la modificació de l'article 4 de l'Ordenança fiscal núm. 23, reguladora de la taxa sobre els serveis del casal d'estiu
Exercici: 2021 Bop: 68-0 Edicte: 2738 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Convocatòria per a la provisió del càrrec de jutge/ssa de pau substitut/a
Exercici: 2021 Bop: 31-0 Edicte: 1020 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació inicial de l'adhesió al Consorci Localret
Exercici: 2021 Bop: 8-0 Edicte: 42 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2020
Exercici: 2021 Bop: 5-0 Edicte: 40 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovacio definitiva del pressupost de la corporació per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 236-0 Edicte: 9106 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2021