Edictes

Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11349 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovacio definitiva del pressupost de la corporacio per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 242-0 Edicte: 11320 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació de les bases i la convocatoria d'estabilització per cobrir les places d'administratiu/va i netejador/a
Exercici: 2022 Bop: 239-0 Edicte: 10965 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificacio de credits núm. 7/2022
Exercici: 2022 Bop: 220-0 Edicte: 9950 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació inicial de la modificació de les Normes Subsidiàries núm. 11/2022
Exercici: 2022 Bop: 220-0 Edicte: 9947 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovacio inicial del pressupost de la corporació per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 215-0 Edicte: 9727 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovacio inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 7/2022
Exercici: 2022 Bop: 211-0 Edicte: 9506 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovacio definitva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals
Exercici: 2022 Bop: 179-0 Edicte: 8101 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Modificació dels preus públics de l'aigua
Exercici: 2022 Bop: 174-0 Edicte: 7943 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació provisional de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals
Exercici: 2022 Bop: 174-0 Edicte: 7934 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovacio definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm 4/2022