Edictes

Exercici: 2019 Bop: 135-0 Edicte: 5445 AJUNTAMENT DE CISTELLA Edicte de nomenament de tinents d'alcalde i delegació d'àrees/matèries
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5295 AJUNTAMENT DE CISTELLA Anunci de convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau titular
Exercici: 2019 Bop: 128-0 Edicte: 5146 AJUNTAMENT DE CISTELLA Resolució de l'Alcaldia referent al nomenament de personal funcionari
Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4572 AJUNTAMENT DE CISTELLA Anunci d'informació pública d'un conveni de delegació de competències
Exercici: 2019 Bop: 109-0 Edicte: 4478 AJUNTAMENT DE CISTELLA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3726 AJUNTAMENT DE CISTELLA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 91-0 Edicte: 3542 AJUNTAMENT DE VILANANT Edicte d'informació pública de la modificació dels Estatuts de l'agrupació de municipis de Vilanant i Cistella per al manteniment comú del lloc de treball de Secretaria de classe tercera i sol·licitud de no exempció de la mateixa
Exercici: 2019 Bop: 88-0 Edicte: 3417 AJUNTAMENT DE CISTELLA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 69-0 Edicte: 2522 AJUNTAMENT DE CISTELLA Anunci d'exposició pública d'un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 67-0 Edicte: 2439 AJUNTAMENT DE CISTELLA Anunci d'informació pública de la modificació dels Estatuts de l'agrupació de municipis de Vilanant i Cistella per al manteniment en comú del lloc de treball de secretaria de classe tercera