Edictes

Exercici: 2020 Bop: 17-0 Edicte: 485 AJUNTAMENT DE CISTELLA - Aprovació definitva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10419 AJUNTAMENT DE CISTELLA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 244-0 Edicte: 10145 AJUNTAMENT DE CISTELLA Anunci d'adjudicació
Exercici: 2019 Bop: 243-0 Edicte: 10097 AJUNTAMENT DE CISTELLA Edicte d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 232-0 Edicte: 9570 AJUNTAMENT DE CISTELLA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8925 AJUNTAMENT DE CISTELLA Anunci del tràmit d'audiència i d'informació pública d'un expedient de prescripció d'obligacions
Exercici: 2019 Bop: 214-0 Edicte: 8718 AJUNTAMENT DE CISTELLA Edicte d'exposició pública de la modificació de les ordenances municipals
Exercici: 2019 Bop: 207-0 Edicte: 8384 AJUNTAMENT DE CISTELLA Anunci d'exposició pública d'un expedient d'habilitació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 194-0 Edicte: 7862 AJUNTAMENT DE CISTELLA Anunci sobre contractació del servei d'ús, gestió i explotació del servei de bar-cafeteria del Centre Cívic de Cistella, situat a la Plaça Major, 4 de Cistella
Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7625 AJUNTAMENT DE CISTELLA Anunci d'aprovació definitiva d'una ordenança