VACANT AL CASAL D’ESTIU 2022

Per una anul·lació d’última hora, ens queda una plaça disponible de mainada de P3 o P4. S’adjunta full d’inscripció i de les normes d’inscripció. Per a ser admès caldrà adjuntar tota la documentació sol·licitada.