RESULTAT ELECCIONS 2021

Podeu veure el resultat de les eleccions, a Cistella, al següent enllaç