PLA DE REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA COVID-19

L’objectiu del Pla és el d’identificar les actuacions necessàries per contenir l’impacte de la situació actual, millorar la l’ocupabilitat de les persones i reactivar les empreses, tot col·laborant i donant suport a altres accions d’entitats locals i supramunicipals públiques o público-privades.

Podeu veure tota la informació al següent enllaç