NOTA INFORMATIVA: Subvencions subprograma A3

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que ha tingut lloc el dia 6 d’agost de 2019,  va acordar la concessió de subvencions subprograma A3 actuacions urgents en equipaments esportius, atorgant a l’Ajuntament de Cistella una subvenció d’import 7.183,67€, pel canvi de coberta de l’ edifici del Camp de futbol Municipal de Cistella.