NOTA INFORMATIVA. Subvenció

La Diputació de Girona ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció, d’import 13.000€, per a obres de rehabilitació del pis social situat al C/ Centres, 12 de Cistella.