NOTA INFORMATIVA. Subvenció

La Diputació de Girona, dins del programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, anualitat 2021, ha atorgat a l’Ajuntament de Cistella una subvenció de 1.296€, per a sufragar les despeses de manteniment de les franges de prevenció d’incendis i de manteniment de les parcel·les interiors.