NOTA INFORMATIVA. Subvenció

La Diputació de Girona, dins el Programa anual A2, d’acondicionament i millora dels equipaments esportius ha atorgat a l’Ajuntament de Cistella una subvenció de 2501,49€, per a sufragar les despeses de substitució de la xarxa protectora del darrere de les porteries i per la substitució de les banquetes dels jugadors.