NOTA INFORMATIVA. Subvenció

La Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Cistella una subvenció d’import 189€ pels Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals.