NOTA INFORMATIVA. Subvenció

La Diputació de Girona, dins el Programa anual de promoció de l’activitat fisicoesportiva, ha atorgat a l’Ajuntament de Cistella una subvenció de 500,00 €, per a sufragar les despeses de llum i  aigua del camp de futbol