NOTA INFORMATIVA. Subvenció

Dipsalut ha atorgat a l’ajuntament de Cistella, una subvenció en concepte d’Adquisició de material mèdic, mobiliari i equipament  i d’import 1.040,72 € pel Consultori Mèdic local.