NOTA INFORMATIVA. Subvenció

La Diputació de Girona va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Cistella, per a la (Expd. 2020/2014) per a la  Millora de l’envolupant de l’ajuntament(canvi de finestres i portes de l’edifici de l’Ajuntament)  d’import  14.002,80€.