NOTA INFORMATIVA

LA DIPUTACIÓ DE GIRONA dins de la convocatòria Fons de caràcter extraordinari, 2022, ha atorgat a aquest Ajuntament les següents subvencions: