NOTA INFORMATIVA. INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR A L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT DE CISTELLA

La Diputació de Girona ha finançat les obres d’instal·lació d’un ascensor a l’edifici de l’Ajuntament de Cistella per tal de donar compliment, al que disposa la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.

Atenent a que les administracions publiques, proveïdores de serveis públics, han d’oferir serveis accessibles, es va aprovar, per a l’exercici 2019, la instal•lació d’un ascensor a edifici de l’Ajuntament, que el faci accessible les dues plantes: 1a oficines municipals i Sala de Plens i la 2a planta , Sala de lectura.