Mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la difusió de la influença aviària a Catalunya

Publicació de la resolució ACC/14/2022 | Document mesures sanitàries