Imposició nova ordenança reguladora dels criteris d’adjudicació, normes de funcionat i utilització de dos pisos destinats a habitatges socials

Imposició nova ordenança reguladora dels criteris d’adjudicació, normes de funcionat i utilització de dos pisos destinats a habitatges socials: Instrument d’integració socials i com instruments per a garantir l’assistència a l’escola del municipi i la seva continuïtat.