Educació

CEIP JOSEP M. ALBERT – ZER Empordà

Adreça: C/Figueres, 26 – 17741 Cistella.

Telèfon: 972 546 585

Mòbil de direcció: 634 763 596

E-mail: b7000937@xtec.cat

Instagram